Van controle tot complete uitbesteding van uw administratie

Financiële administratiehulp

 • Inboeken van uw boekhouding

          Kasboek(en)

          Bankboek(en)

          Inkoopfacturen

           Verkoopfacturen

           Loonjournaalposten

           Investeringen

 • Aangifte per maand/kwartaal omzetbelasting
 • U ontvangt elke maand/kwartaal een financieel rapport
 • U ontvangt elke maand/kwartaal een openstaande postenlijst crediteuren
 • U ontvangt een SEPA-betaalbestand voor uw leveranciers, welke u kunt inlezen in uw banksysteem
 • U ontvangt elke maand/kwartaal een openstaande postenlijst debiteuren
 • Wij kunnen voor u het debiteurenbeheer in handen nemen

Salaris administratiehulp

DCR Administratie B.V. verwerkt de door u aangeleverde gegevens betreffende het personeelsbestand. Wij doen dit tegen een vast percentage van de loonsom. Dus geen extra kosten voor elke extra salarisstrook en geen extra kosten voor pro-formaberekeningen.

.

 • Melding van een nieuw personeelslid

 • Pro-formaberekeningen

 • Uitdienstmelding personeelslid

 • Verzorgen van de eindafrekening vakantiegeld en/of vakantiedagen

 • Maandelijkse salarisspecificaties via e-mail naar u en uw werknemers

 • Betaalbestand voor betaling salarissen welke u kunt inlezen in uw bankpakket

 • Maandelijkse aangifte loonheffingen

 • Aan/afmelden bij eventuele pensioenfondsen

 • Controle loonsom betreffende premiebetalingen pensioenfonds

 • Jaaropgaves

 • Jaarlijkse verzamelloonstaten

Aansluiting bij een Arbodienst en de begeleiding van uw ziekenverzuim volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Beheer ziekenverzuim

Zieke werknemers betekenen een hoop extra zorgen en werk. Brengt u bij ons uw salarisadministratie onder? Dan nemen wij u ook alle administratieve handelingen die een ziekmelding met zich meebrengt uit handen. U heeft immers al genoeg aan uw hoofd om deze arbeidsongeschikte werknemer te vervangen. Het enige wat u hoeft te doen is de ziekmelding aan ons door te geven en vanaf daar nemen wij het traject over.

Dit alles geschiedt uiteraard volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

.

 • Ziekmelding bij de arbodienst

 • Oproep spreekuur* binnen 2 weken na ziekmelding

 • Probleemanalyse door Arboarts* uiterlijk 6 weken na ziekmelding

 • Opstellen plan van aanpak werkgever/werknemer 2 weken na probleemanalyse

 • Up-to-date houden van het verzuimdossier

 • Inplannen van vervolgafspraken gesteld door Arboarts

 • Ziekmelding bij UWV na 42e week

* = bij de prijs inbegrepen

Fiscale aangifte en advisering

De wetgeving omtrent ons belastingstelsel is constant in beweging. Het is logisch dat u op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Om u hier altijd en correct in te kunnen adviseren hebben wij een samenwerkingscontract afgesloten met fiscaal specialist Knigge Corporate Services.

De wetgeving omtrent ons belastingstelsel is constant in beweging. Het is logisch dat u op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Om u hier altijd en correct in te kunnen adviseren hebben wij een samenwerkingscontract afgesloten met fiscaal specialist Knigge Corporate Services.

Knigge Corporate Services doet aangifte VPB/IB aan de hand van de door ons opgemaakte jaarrekeningen voor ondernemers. Zij verzorgen ook de aangifte inkomstenbelasting, voor u als particulier, aan de hand van een door ons opgemaakt dossier.

 • Deze diensten zijn inbegrepen in ons tarief

Jaarrekeningen en publicatie KVK

Opstellen van de jaarrekening
Een BV, NV en coöperatie zijn verplicht ieder jaar een jaarrekening op te stellen volgens de regels van titel 9 van boek 2 BW. De jaarrekening moet een juist en verantwoord inzicht geven in de financiële positie van de entiteit.

Publicatie Kamer van Koophandel
De jaarrekening dient binnen 8 dagen na goedkeuring te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het deponeren dient in ieder geval plaats te vinden binnen 13 maanden na het boekjaar waar de jaarrekening betrekking op heeft.

 

Inzicht in de resultaten
Iedere organisatie, wettelijk verplicht of niet, heeft behoefte aan een goede jaarrekening zoals de eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (V.O.F.), enzovoorts.

 

Voor de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting vormt de jaarrekening het uitgangspunt. Aan de jaarrekening gaat een controle en afsluiting van uw financiële en eventuele loonadministratie vooraf.

 

De jaarrekening geeft een goed beeld van hoe uw bedrijf heeft gepresteerd gedurende het afgelopen jaar. Het is daarom van belang dat deze zorgvuldig en binnen de afgesproken termijn wordt opgesteld.